Menntaskólinn Hraðbraut

Stjórnmál, Umhverfismál, heimspeki, hugleiðingar og tengd málefni (Politics, environment, serious stuff..)
Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Wed Mar 30, 2011 6:01 pm

Á vefsíðu Hraðbrautar er hægt að lesa skýrslu Menntamálanefndar ásamt athugasemdum Óla skólastjóra. Nú skil ég ekki hvernig getur verið svona mikið ósamræmi í málflutningi þessara aðila, er mögulegt að Menntamálanefnd fari frjálslega með staðreyndir?
Skólinn hefur verið rekinn í 8 ár. Hann skilaði hagnaði í 7 ár af þessum 8 árum. Eina árið sem hann var
ekki rekinn með hagnaði var árið 2009 en það ár endurgreiddi skólinn ríkissjóði 30,2 milljónir króna
vegna umframgreiðslna árið 2008 auk þess að auka verulega framlög í varasjóð til að mæta óvissu
vegna uppgjörs við ráðuneytið. Ef rekstur ársins hefði verið skoðaður að þessu undanskyldu hefði
hagnaður numið rúmum 20 milljónum króna. Árið 2010 var hagnaður skólans 10 milljónir króna.
Skólinn hefur aldrei tekið lán og hefur frá upphafi greitt alla sína reikninga á réttum tíma. Skólinn
hefur alltaf átt milljónir í reiðufé í varsjóðum. Ef Ríkisendurskoðun og menntamálanefnd telja þetta
félag órekstarhæft tel ég að það segi allt sem segja þarf um heiðarleika og trúverðugleika þessara
aðila við skýrsluvinnuna. Engu þarf þar við að bæta.
Í athugasemdum mennta‐ og menningarmálaráðuneytisins við úttekt Ríkisendurskoðunar segir:
„Þannig var horft til þess, fyrstu rekstrarár Hraðbrautar, að um nýjan skóla var að ræða sem hafði
ekki fengið sérstök framlög úr ríkissjóði til þess að mæta upphafskostnaði eins og tíðkast með aðra
skóla.“ Ekki verður annað af þessu ráðið en að skólar ríkisins hafi í upphafi starfs notið sérstakrar
fyrirgreiðslu og því væri það ákveðið jafnréttisatriði að hið sama gilti um Menntaskólann Hraðbraut
þótt hann væri í einkaeigu. Í það minnsta fengu eigendur skólans aldrei upplýsingar um umfang
þeirra umframgreiðslna sem felldar voru niður. Ekki verður við skólann sakast vegna þessa enda
hefðu eigendur hans ekki fallist á þær. Þrátt fyrir að um löngu fyrndar kröfur sé að ræða má geta þess
hér að ráðherra hefur verið boðið að fá þær greiddar að fullu aftur til ársins 2004. Ráðherra telur hins
vegar að engin ástæða sé til að þiggja slíkt.
og fleira og fleira....

Er einhver sem þekkir betur til þessa máls?

Hér er linkur á skýrsluna:
http://hradbraut.is/images/Vorn/skyrsla ... semdum.pdf
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

User avatar
TheTrueGengurAVatni
Töflunotandi
Posts: 519
Joined: Sun Jul 18, 2010 11:16 am
Location: 110 RVK

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby TheTrueGengurAVatni » Wed Mar 30, 2011 8:21 pm

Langflestar fréttir um þetta mál gengu út á það að

1. lánað hefði verið frá Hraðbraut til annara aðila, sem var þá óeðlilegt, sem og
2. að þeir hefðu fengið umframgreiðslur oftar en einu sinni og
3. að óli hefði tekið sér arðgreiðslur sem áttu ekki rétt á sér.
Af hverju er z alltaf skilin eftir uppi?

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Wed Mar 30, 2011 9:44 pm

Hvort að viðbrögð Menntamálaráðuneytisins að loka sjoppunni hafi verið rætt veit ég ekki. En það er hins vegar fáránlegt að maðurinn haldi að hann geti borgað sér arð út úr menntastofnun sem gengur að mestu fyrir ríkisfé. Fyrir það eitt átti hann að fjúka og þá jafnvel lengra en bara úr starfi.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

User avatar
Orri
2. stigs nörd
Posts: 2615
Joined: Sun May 15, 2005 3:08 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Orri » Wed Mar 30, 2011 11:13 pm

Ég held nefnilega að það hafi bara gleymst að taka fram að það sé ekki í lagi að þriggja ríkisframlög og greiða sér arð.

Ég skil ekki þessa einkavæðingu á menntastofnunum þar sem ríkið borgar alveg jafn mikið og jafnvel meira með hverjum nemanda en í hefðbundnum ríkisskólum (þannig er það allavega með bæði VÍ og HR (og eflaust fleiri en ég hef bara ekki gáð)).
010100111001

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 1:41 pm

Á Íslandi hefur verið litið á það þannig að hverjum nemanda eigi að fylgja ákveðin upphæð. Hún er reiknuð útfrá ýmsum þáttum en einkareknir skólar fá viðmiðunarupphæð sem getur í sumum tilfellum verið hærri en í skóla X en lægri en í skóla Y. Í tilfellum leik- og grunnskóla er t.a.m. upphæðin yfirleitt lægri en gengur og gerist en ég þekki ekki hvernig það er á eldri stigum.

Þegar komið er upp á framhalds- og háskólastigið getur fólk svo valið að fara í einkarekna skóla og greiða þá skólagjöld til viðbótar. Á meðan þetta er algjörlega valfrjálst og fólk hefur greiðan aðgang að skólum þar sem bara eru greidd innritunargjöld þá finnst mér þetta bara fínt.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Thu Mar 31, 2011 7:51 pm

Hvort að viðbrögð Menntamálaráðuneytisins að loka sjoppunni hafi verið rætt veit ég ekki. En það er hins vegar fáránlegt að maðurinn haldi að hann geti borgað sér arð út úr menntastofnun sem gengur að mestu fyrir ríkisfé. Fyrir það eitt átti hann að fjúka og þá jafnvel lengra en bara úr starfi.
Ríkisendurskoðun tekur fram að hún telji hvorki þjónustusamning né lög banna
slíkar arðgreiðslur.
Reikningar skólans voru gerðir upp samviskusamlega öll árin og endurskoðaðir af löggiltum
endurskoðanda árin 2003‐2007. Óskað var eftir því strax árið 2005 við ráðuneytið að viðskipti á milli
þess og skólans yrðu gerð upp en þrátt fyrir ítrekaðar óskir þar um var það ekki gert. Því varð félagið
að áætla umfang umframgreiðslna ráðuneytisins og var það unnið eftir bestu vitund. Miðað við þau
uppgjör hafði skólinn bolmagn til að greiða allar þær arðgreiðslur sem greiddar voru. Ríkisendurskoðun
staðfestir í úttekt sinni að arðgreiðslur skólans fari ekki farið í bága við lög né ákvæði
þjónustusamningsins.
Ég skil ekki þessa einkavæðingu á menntastofnunum þar sem ríkið borgar alveg jafn mikið og jafnvel meira með hverjum nemanda en í hefðbundnum ríkisskólum (þannig er það allavega með bæði VÍ og HR (og eflaust fleiri en ég hef bara ekki gáð)).
Þetta þykir mér líka furðulegt ef það er rétt hjá þér. En hvort sem það er rétt eða ekki í sambandi við Hraðbraut, þá er augljós sparnaður fyrir ríkið í því að drífa nemendur í gegnum menntaskólann á 2 árum í stað 3-4 ára (eða 5 eða 6 eða 7).
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

Bubble boy
3. stigs nörd
Posts: 3185
Joined: Wed Jul 17, 2002 11:42 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Bubble boy » Thu Mar 31, 2011 8:08 pm

Við þetta má líka bæta, eins og stendur efst þræðinum, þá hefur eigandi skólans boðist til að greiða allar umframgreiðslur til baka, en ráðherra sér ekki ástæðu til að þiggja það. Og að leitast hafi verið eftir því frá því 2005 að viðskiptin yrðu gerð upp, en það hafi ekki gerst.
Ég skil bara ekki hvernig hægt er að túlka staðreyndir á svona mismunandi hátt. Annað hvort er eigandinn bara að tala út í loftið eða menntamálanefnd að fara frjálslega með staðreyndir. Það virðist heldur ekki vera neinn vilji til að reyna að bæta úr málunum, það á bara að loka fjandans skólanum. Því jafnvel þó að eigandinn hafi gerst sekur, þá væri samt eftirsjá af þessum skóla.
Jag rear ut min själ! Allt skal bort!!!

User avatar
Mr.Orange
3. stigs nörd
Posts: 3188
Joined: Sat Aug 27, 2005 4:59 pm
Location: Reykjavík

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Mr.Orange » Thu Mar 31, 2011 8:44 pm

Á meðan þetta er algjörlega valfrjálst og fólk hefur greiðan aðgang að skólum þar sem bara eru greidd innritunargjöld þá finnst mér þetta bara fínt.
það er líka hægt að líta á það sem svo að ríkið moki fé í einkareknar stofnanir - jafnvel stórskuldugar(sem þar að auki gætu ekki dreymt um að vera til án ríkisstyrkja, hvurslags bévítans einkarestur er það?), sem eru ekki í boði fyrir stóran hluta námsmanna sökum skólagjalda á meðan skorið er niður af grimd í skólum sem eru alfarið reiknir af ríki og á allra færi fjárhagslega
[size=84]Garðar Þór[/size]

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 9:56 pm

það er líka hægt að líta á það sem svo að ríkið moki fé í einkareknar stofnanir - jafnvel stórskuldugar(sem þar að auki gætu ekki dreymt um að vera til án ríkisstyrkja, hvurslags bévítans einkarestur er það?), sem eru ekki í boði fyrir stóran hluta námsmanna sökum skólagjalda á meðan skorið er niður af grimd í skólum sem eru alfarið reiknir af ríki og á allra færi fjárhagslega
Það er hægt já, en mér finnst það frekar skrýtið sjónarhorn.

Ríki eða sveitarfélög hafa gert samkomulag um greiðslur með hverjum nemanda sem miðast við ákveðna upphæð. Nú þekki ég ekki hvernig gildistíminn er á þeim samningum sem hafa verið gerðir en auðvitað munu einkareknu skólarnir finna fyrir niðurskurðinum eins og aðrir. Fyrir svo utan að væntanlega færri hafa efni á skólagjöldunum þó að þess sjáist nú reyndar ekki merki í aðsókn eftir því sem ég best veit.

En er það í alvörunni svo að fólki finnist Hjallastefnuskólarnir, Verzló og HR einhver baggi á ríki eða sveitarfélögum sem er bara fyrir fáa útvalda? Svo að ég nefni bara þrjú dæmi.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

User avatar
Galgopi
1. stigs nörd
Posts: 1013
Joined: Fri Mar 21, 2008 6:24 pm
Location: Skápurinn undir stiganum.

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby Galgopi » Thu Mar 31, 2011 10:00 pm

Munu og hafa reyndar, svo ég bæti aðeins við. Þjónustusamningar hjá einkareknum leikskólum (sem virkar þannig að bæjarfélag á húsnæði og sér um innritun en reksturinn er í höndum einkaaðila og dvalargjöld eru þau sömu og almennt í viðkomandi sveitarfélagi) hafa verið endurskoðaðir á nokkrum stöðum og í Kópavogi er t.a.m. nýbúið að ákveða að endurnýja ekki (í raun segja upp) einum samningi. Reyndar við mikla óánægju foreldra.
The duke had a mind that ticked like a clock and, like a clock, it regularly went cuckoo.
-Terry Pratchett

versac
40. stigs nörd
Posts: 77874
Joined: Mon Apr 29, 2019 4:43 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby versac » Mon Sep 16, 2019 2:31 pm


Brantma
20. stigs nörd
Posts: 20749
Joined: Sat Apr 13, 2019 11:55 am

google docs business plan

Postby Brantma » Tue Nov 05, 2019 8:28 am

Dewayne Sanders from Schenectady was looking for google docs business plan

Edgar Taylor found the answer to a search query google docs business plangoogle docs business planImage


first robotics resume
free resume building software for mac
essay for primary school
form resume sample
essay map definition
essay on the civil war weapons
george washington university business plan competition
forgiveness research paper
globalization employment essay
essay editing websites ca
essays for the poem holy sonnet xii
free benjamin franklin essays
free online process essays
essays us nuclear deal
essay of the inheritance
example of how to write a complaint letter
essay scholarships 2012 for high school students
free download thesis abstract summary
free online paper publishing
essay writing templates printable
formulations chemist resume
essay on economy crisis
hat shop business plan
essay for art history
free essays on agriculture
ghostwriting services definition
example cover letter for supervisor position
finance essay proofreading services
essay returning to college mid life
funny objectives resume
fortune favours the bold essay
free resume distribution software
essay on impact of it industry in india
essays miniver cheevy
essay managerial skills
essay questions for the kite runner
essays on legalization of drugs
free essays autobiography benjamin franklin
example of veterinary assistant resume
examples of a homemakers resume
free psychologist resume template
free essay on business culture
gender issues in sport essay
essays english students
example of resume of fresh graduate
free german essay holiday
free math homework for children
examples of cover letter for grant proposals
essay about weight discrimination
free evaluation essay on a movie
free essay on breast cancer
essays on blogs
free resume template for electrician
essays american dream
free case analysis papers
free research paper on hiv/aids
expository essay examples grade 4
good objectives to write on a resume
essays imperialism america
example thesis proposal methodology
format apa paper outline
free bus driver resume templates
expository essay ghostwriter website gb
essay writing my teacher my hero
happy man naguib mahfouz essay
fulbright scholars ted hughes essay

Keganthex
11. stigs nörd
Posts: 11783
Joined: Sat Jun 08, 2019 12:21 pm

credit analyst cover letter sample

Postby Keganthex » Fri Nov 22, 2019 11:06 pm

Dallas Hamilton from East Orange was looking for credit analyst cover letter sample

Cale Murray found the answer to a search query credit analyst cover letter sampleImage

write my paper


credit analyst cover letter sample
credit analyst cover letter samples
credit analyst cover letter template
credit analyst entry level cover letter
credit analyst job description for resume
credit analyst job description resume
credit analyst manager resume
credit analyst objective resume
credit analyst objectives resume
credit analyst resume
credit analyst resume description
credit analyst resume example
credit analyst resume examples
credit analyst resume format
credit analyst resume objective
credit analyst resume objective examples
credit analyst resume sample
credit analyst resume samples
credit analyst resume template
credit analyst resume templates
credit analyst skills resume
credit analysts resume
credit and collection analyst resume
credit and collection business plan
credit and collection clerk resume
credit and collection cover letter sample
credit and collection manager cover letter
credit and collection manager resume
credit and collection resume
credit and collection resume sample
credit and collection sample resume
credit and collection specialist resume
credit and collection supervisor resume
credit and collections analyst resume
credit and collections analyst resume sample
credit and collections cover letter
credit and collections cover letter sample
credit and collections manager cover letter
credit and collections manager resume
credit and collections manager resume objective
credit and collections manager resume sample
credit and collections resume
credit and collections resume examples
credit and collections resume sample
credit and collections resume samples
credit and collections sample resume
credit and collections supervisor resume
credit and risk analyst resume
credit application cover letter
credit application cover letter sample

descriptive essay topics
informative essay topics
narrative essay topics

counselor resume objective statement
cheap application letter proofreading website for masters
business plan sections defined
check essay for originality
cheap dissertation methodology ghostwriters website for phd
cpe business plan
cheap term paper writers website online
buy nursing problem solving
cheap content ghostwriting service for mba

versac
40. stigs nörd
Posts: 77874
Joined: Mon Apr 29, 2019 4:43 pm

Re: Menntaskólinn Hraðbraut

Postby versac » Sun Nov 24, 2019 2:05 pm

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо

Briansnaro
4. stigs nörd
Posts: 4827
Joined: Thu Nov 28, 2019 1:02 pm

world war 1 simple essay

Postby Briansnaro » Sun Dec 01, 2019 4:00 pm

Antoine Carpenter from Bethlehem was looking for world war 1 simple essay

Orlando Ball found the answer to a search query world war 1 simple essayworld war 1 simple essay


Imageib extended essay questions for englishdissertation on effective leadershipmanagement funtions essay, world religions research paper rubricpeterhouse essayis animal testing justified essaysessay about being home alone. masters program application essay essay on the ethics of stem cell research, world war 1 simple essay argumentative essay on self esteem.
essay on modern poetry. prostate cancer research papers, short essay about unconditional loveprojects programof mice and men persuasive essaypolicy essaydifferent essay writing methods. harvard business review ikea case study research paper - dental laboratory technician!
essays on keats ode to a nightingale best essay writer, question about the enlightenment for essay? essays on the political economy of industrial policy, dissertation 3eme 4eme republiquewrite your essay for youessay on hamlet and revenge.
volcano essay introductionaztec religion research paperessay on truthfulness and sinceritylamb slaughter critical essaysglobal regents exam essays. thesis advisory committee report rights of man thomas paine ap essayfootball essay questionsfederalist democratic republican essay. essay on media and children, world war 1 simple essay american revolution 1763 essay.
civil war 1642 essayessay national service training program. short essay on cyber bullying writing paper writing literature essays chip lee.
essay on saint john action davidson donald essay essay event philosophical, planning an argumentative essaycontest essay student. french coursework essays, frakenstein essay.
thesis statement for sonny's blues by james baldwinessay on my greatest accomplishmentsessay my friend's birthday party - write my research paper. world war 1 simple essay and essays on disenfranchisement, drexel essay question.
essay of national anthemresearch paper on edgar allen poearticles of confederation vs constitution term paperessay hamlet themesincrease in old age homes essay. michelangelo pieta essay, compare and contrast essay topics, food technology aqa coursework


Return to “Alvarlega hornið”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron